top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıEditör

Medya Okur Yazarlığı Atölyesi

Güncelleme tarihi: 13 Ara 2020

Okuduklarımız, işittiklerimiz ve gördüklerimiz sizce ne kadar gerçeği yansıtıyor?


Günümüz teknoloji çağı ve her geçen gün internetin hayatımızdaki yeri artmaktadır.

Bu etkiden tespitle;

· Bireylerin internet üzerinde sörf yaparken doğru bilgiye erişmelerini sağlamak,

· Veri ve enformasyon arasındaki farkı betimlemek,

· Bireylere, gerek kültürel, gerek ekonomik anlamda aşırı hassasiyet kazanmalarına ve ‘korku-kaygı’ duymasına sebep olan haberlerin aslını tespit edebilme becerisi kazandırmak,

· Algı dünyamıza internet aracılığı ile yerleştirilmek istenen yanlış bilgileri fark edebilme becerisi kazandırmak,

· İnternetin üstün hayal gücü ile tüketimde ve haz da aşırılaşma eğilimi etkisinin önüne geçmek,

· İnternette dahi olsa insanın insana saygısını hatırlatarak yapılacak olan paylaşımların toplumsal ve ahlaki kurallara uygunluğu konusunda ikna,

-Dijital medyada etkileşimi doğru kullanma becerisi geliştirmek,

-Küreselleşme ve djital medya ilişkisini doğru şekilde analiz etmelerini sağlamak


ATÖLYE İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI

Hafta 1;

* Dijital Medya Tanımı

* Dijital Medya’ya ait Temel Kavramlar ve Örneklerle Gösterimi

* Klasik Medya İletişimi Tanımı

* Klasik Medya İletişimin Dünden Bugüne Tarihi Gelişimi

* Dijital Medya ile Klasik Medya iletişimi Arasındaki Bağlar

* Dijital Medya ile Klasik Medya iletişimi Arasındaki Farklar

Hafta 2;

*Dijital Medyanın Toplumsal Etkileri

* Dijital Medyanın Kültürel Etkileri

* Dijital Medyanın İktisadi Etkileri

* Dijital Bireysel Kimlik

* Dijtal Tüzel Kimlik

* Bireysel ve Kurumsal Dijital İtibar

* Dijital Medya’da sosyal ve bireysel sorumluluk


Hafta 3;

* Veri Madenciliği

* Veri Analizinin Temelleri

* Veriden Bilgiye Ulaşma Yolları

* Geleneksel Gazetecilikten Dijital Gazeteciliğe Geçiş

* Dijital Haberci ve habercinin tuzakları

* Dijital haberlerin sorgulanması

* Dijital Haberlerde Çapraz Kontrol


Hafta 4;

* Sosyal Medya Tanımı ve Ortaya Çıkışı

* Sosyal Medya ve Sosyalleşmenin Dijital Yönü

* Sosyal Medyanın Toplum Kültürüne Etkisi/avantaj ve dezavantajları

* Dijital Ortamda Pazarlama ve Satış/e-ticaret Dünyası

* Dijtal Ortamda Alışveriş

* Dijital Ortamda Müşteri Davranışları

Hafta 5;

* Teskin, İkna ve Telkinin Tanımlanması

* Dijital Platformda telkin ve iknanın Belirlenebilmesi

* Dijital Verinin Sağlıklı Çözümlenememesinin Zararları

* Dijital Ortamdaki Yanlış Bilgilendirilmelerden Korunma

* Örnek Uygulamaların İncelenmesi

* Örnek Uygulamaların Değerlendirilmesi


Uygulayıcı : Erhan ARDA- Burçin Alpacar ARDA

Atölye Tarihi : Uygulayıcı ve katılımcı arasında karşılıklı görüşülerek planlanacaktır.

Türü : Grup çalışması olarak online gerçekleştirilir.

Termin : Toplam 5 hafta, haftada 2 gün ve 2'şer saat

Katılım Bed. : Bilgilendirme mailinde belirtilecektir.

İrtibat : info@neselihayatlar.com


33 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

İnsan formunu oluşturan ayrılmaz ikili; Madde ve mana, beden ve ruh. Bütününe ‘enerji’ diyelim. Hiçbir enerji yoktan var, var dan da yok olmadığına göre ‘bizim hikayemiz’ burada başlayıp burada bitiyo

bottom of page