top of page

Web ve Mobil Programlama ile Sistem ve Ağ Yönetimi

Fiyat

900 TL/Aylık

Kurs Süresi

Haftada 40saat x 20hafta=800saat/5 ay

Kurs Hakkında

1.Hafta: Veri tabanı temel kavramları.
2.Hafta: Veri tabanında sorgular. (DDL lisanı), veri tabanında hata yönetimi, ağ tabanında tablo işlemleri, veri tabanında programlama.
3.Hafta: Programlamaya giriş ve programlama diline giriş.
4.Hafta: Basit kodlar yazma, metotlar ve koleksiyonlar.
5.Hafta: Görsel programlamaya giriş, veri okuma -yazma kavramları.
6.Hafta: Nesne Tabanlı programlama.(OOP)
7.Hafta: Veri paylaşımı sağlayan dosya tipleri.XML okuma-yazma ve JSON okuma-yazma.
8.Hafta: Etkileşimli uyuglamarada veri tabanı işlemleri.ADO net giriş ve veri tabanı işlemleri yapma.
9.Hafta: Ms Enttıy Framework sistemi, kod öncelikli model oluşturma, veri transferi ve veri sorgulama.
10.Hafta: İleri Ef işlemleri, proglama türleri, model tarayıcısı, varlık-ilişki modeli ve varlık yaşam döngüsü.
11.Hafta:İnternet programcılığı, HTML komutları, TCP/IP ve DOD model.
12.Hafta: Stil şablonu (CSS) ve HTML5 farklılıkları.
13.Hafta: Betik dili (JAVASCRIPT)
14. Hafta: Sunucu tarafı yazımlarına giriş, ASP.NET giriş ve web form temelleri.
15.Hafta: İnternet üzerine yazılım kütüphanesi (MVC), denetleyici katmanı, görünüm katmanı, model katmanı ve form koleksiyonları.
16. Hafta: İleri web yazılım geliştirme teknikleri ve çok katmanlı mimariye giriş.
17.Hafta: Tasarım desenleri, yaratım desenleri ve davranış desenleri.
18.Hafta: Web servis katmanı, ASP.NET WEB API servisleri ve WCF servisleri.
19. Hafta: Bulut teknolojisine giriş ve AZURE portal tanıtımı.
20.Hafta: Mobil programlamaya giriş, mobil yazılım geliştirme lisanı, ileri mobil yazılım ve mağazaya uygulama yükleme.

Eğitmen Bilgi

Ayrıca belirtilecektir.

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. To manage all your collections, click on the Content Manager button in the Add panel on the left.

Ayrıca belirtilecektir.
bottom of page