Web ve Mobil Programlama ile Sistem ve Ağ Yönetimi

Fiyat

900 TL/Aylık

Kurs Süresi

Haftada 40saat x 20hafta=800saat/5 ay

Kurs Hakkında

1.Hafta: Veri tabanı temel kavramları.
2.Hafta: Veri tabanında sorgular. (DDL lisanı), veri tabanında hata yönetimi, ağ tabanında tablo işlemleri, veri tabanında programlama.
3.Hafta: Programlamaya giriş ve programlama diline giriş.
4.Hafta: Basit kodlar yazma, metotlar ve koleksiyonlar.
5.Hafta: Görsel programlamaya giriş, veri okuma -yazma kavramları.
6.Hafta: Nesne Tabanlı programlama.(OOP)
7.Hafta: Veri paylaşımı sağlayan dosya tipleri.XML okuma-yazma ve JSON okuma-yazma.
8.Hafta: Etkileşimli uyuglamarada veri tabanı işlemleri.ADO net giriş ve veri tabanı işlemleri yapma.
9.Hafta: Ms Enttıy Framework sistemi, kod öncelikli model oluşturma, veri transferi ve veri sorgulama.
10.Hafta: İleri Ef işlemleri, proglama türleri, model tarayıcısı, varlık-ilişki modeli ve varlık yaşam döngüsü.
11.Hafta:İnternet programcılığı, HTML komutları, TCP/IP ve DOD model.
12.Hafta: Stil şablonu (CSS) ve HTML5 farklılıkları.
13.Hafta: Betik dili (JAVASCRIPT)
14. Hafta: Sunucu tarafı yazımlarına giriş, ASP.NET giriş ve web form temelleri.
15.Hafta: İnternet üzerine yazılım kütüphanesi (MVC), denetleyici katmanı, görünüm katmanı, model katmanı ve form koleksiyonları.
16. Hafta: İleri web yazılım geliştirme teknikleri ve çok katmanlı mimariye giriş.
17.Hafta: Tasarım desenleri, yaratım desenleri ve davranış desenleri.
18.Hafta: Web servis katmanı, ASP.NET WEB API servisleri ve WCF servisleri.
19. Hafta: Bulut teknolojisine giriş ve AZURE portal tanıtımı.
20.Hafta: Mobil programlamaya giriş, mobil yazılım geliştirme lisanı, ileri mobil yazılım ve mağazaya uygulama yükleme.

Eğitmen Bilgi

Ayrıca belirtilecektir.

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. To manage all your collections, click on the Content Manager button in the Add panel on the left.

Ayrıca belirtilecektir.