top of page

Temel Yöneticilik

Fiyat

700 TL/Aylık

Kurs Süresi

Haftada 30saat x 6 hafta=180 saat/1,5 ay

Kurs Hakkında

1.Hafta: Yönetim fonksiyonları; tahmin, planlama, organizasyon, koordinasyon, kontrol, motivasyon, iletişim, beşeri ilişliler, karar verme.
Liderlik; Yönetcilik ve liderlik, liderlik modelleri, durumsal liderlik, amir ile ilişkiler ve delegasyon.
2.Hafta: Beşeri ilişkiler, ve kişisel gelişim.
3.Hafta: Zaman Yönetimi ve Rapor yazma.
4.Hafta: Stres yönetimi ve hızlı ve etkili okuma.
5.Hafta: Etkili konuşma ve takım çalışması.
6.Hafta: Bilimsel araştırma ve yaratıcılık.

Eğitmen Bilgi

bottom of page