top of page

Senaryo Yazımı

Fiyat

0

Kurs Süresi

24Hafta x 6 saat=144 saat teorik + 16 saat uygulamalı= 160 saat

Kurs Hakkında

1.Hafta: Senaryo tanımlamaları ve film çözümü.
2.Hafta: Senaryo yazım teknikleri ve .Film çözümü/Etkili izleme.
3.Hafta: Konu, fikir, metafor, önerme ve tek cümle, çatışma olgusu ve film çözümü/örnek film çözümü.
4.Hafta: Dramatik film baş karakteri.Film çözümü/örnek film izleme.
5.Hafta: Amaçsız karakterler ve alternatif filmler.
6.Hafta: Engel, engelin anlamı ve engel üretme.
7.Hafta: Senaryo kurgusu ve film çözümü/Das Leben Der Anderen
8.Hafta: Dramatik- Tematik yapının birlikte kullanımı.
9.Hafta: Birinci, ikinci, üçüncü Akt'lar.
10.Hafta:Dramatik ironi ve süpriz.
11.Hafta: Alternatif kurgulu filmler.
12.Hafta:Hazırlık kavramı, katılım ve etkisi ve uygulamalar.
13. Hafta: Karakter yaratımı
14.Hafta: Dramatik elemanlar.
15.Hafta: Diyalog çeşitleri
16.Hafta: Dizi film senaryoları.
17. Hafta: Senarist Yönetmen ilişkisi.
18.Hafta: Oyuncuların senaryo okuması.
19.Hafta: Belgesel, animasyon ve reklam senaryoları.
20.Hafta: Kısa film senaryoları.
21. Hafta: Senaryo okuma.
22. Hafta: Uygulamalı kısa film yazımı.
23.Hafta: Uzun film çalışmaları.
24.Hafta: Ölçme ve değerlenirme.

Eğitmen Bilgi

Ayrıca belirtilecektir

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. To manage all your collections, click on the Content Manager button in the Add panel on the left.

Ayrıca belirtilecektir
bottom of page