Senaryo Yazımı

Fiyat

0

Kurs Süresi

24Hafta x 6 saat=144 saat teorik + 16 saat uygulamalı= 160 saat

Kurs Hakkında

1.Hafta: Senaryo tanımlamaları ve film çözümü.
2.Hafta: Senaryo yazım teknikleri ve .Film çözümü/Etkili izleme.
3.Hafta: Konu, fikir, metafor, önerme ve tek cümle, çatışma olgusu ve film çözümü/örnek film çözümü.
4.Hafta: Dramatik film baş karakteri.Film çözümü/örnek film izleme.
5.Hafta: Amaçsız karakterler ve alternatif filmler.
6.Hafta: Engel, engelin anlamı ve engel üretme.
7.Hafta: Senaryo kurgusu ve film çözümü/Das Leben Der Anderen
8.Hafta: Dramatik- Tematik yapının birlikte kullanımı.
9.Hafta: Birinci, ikinci, üçüncü Akt'lar.
10.Hafta:Dramatik ironi ve süpriz.
11.Hafta: Alternatif kurgulu filmler.
12.Hafta:Hazırlık kavramı, katılım ve etkisi ve uygulamalar.
13. Hafta: Karakter yaratımı
14.Hafta: Dramatik elemanlar.
15.Hafta: Diyalog çeşitleri
16.Hafta: Dizi film senaryoları.
17. Hafta: Senarist Yönetmen ilişkisi.
18.Hafta: Oyuncuların senaryo okuması.
19.Hafta: Belgesel, animasyon ve reklam senaryoları.
20.Hafta: Kısa film senaryoları.
21. Hafta: Senaryo okuma.
22. Hafta: Uygulamalı kısa film yazımı.
23.Hafta: Uzun film çalışmaları.
24.Hafta: Ölçme ve değerlenirme.

Eğitmen Bilgi

Ayrıca belirtilecektir

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. To manage all your collections, click on the Content Manager button in the Add panel on the left.

Ayrıca belirtilecektir