top of page

Reklam ve Reklamcılık

Fiyat

1100 TL/Aylık

Kurs Süresi

Haftada 6 saat x 32 hafta=192 saat/8 ay

Kurs Hakkında

1. Hafta: Reklamın tanımı, tarihçesi, yarar ve sakıncaları.Reklam fonksiyonları.
2.Hafta: Reklam ortamları ve reklamın sınıflandırılması.
3.Hafta: Firmalar niçin reklam yapar? Reklamın satışlar üzerindeki etkisi, fiyat rekabetine karşı reklam.Reklam ve firma büyüklüğü.
4.Hafta: Planlı ekonomilerde reklam. Reklam ve haberleşme endüstirisi.
5.Hafta: Reklam ve tüketici egemenliği.Reklam ve iktisadi büyüme.Reklam yöneticisinin sosyal sorumluluğu.
6.Hafta: Reklam fırsatının araştırılması. Reklam planının hazırlanması, koordinasyon ve yararları.
7.Hafta: Reklam öncesi araştırmalar, satın alma güdüleri araştırma (Motivasyon Research)
8.Hafta:Reklam mesajının içeriği tayin etme araştırmaları (Copy Research)
9.Hafta: Sınav, yazılı ve sözlü olarak yapılacak.
10.Hafta: Reklam ortamı araştırması (Media Reseacrh) Reklam sonrası araştırmalar ve -ya satış araştırmaları.
11.Hafta: Reklam harcamalarının niteliği ve bütçelenmesi gereği, optimum reklam harcamalarının belirlenmesinin önemi ve karşılaşılan güçlükler.
12.Hafta: Optimum reklam harcamasının belirlenmesinde alternatif yöntemler. Marjinal ele alış yöntemi ve gelişi güzel keyfe ele alış yöntemi.
13.Hafta: Satışların yüzdesi yöntemi, birim başına sabit miktar yöntemi ve mali yeteneklerin tam kullanılması yöntemi.
14.Hafta: Rekabet göstergesi yöntemi, yatırım karlılığı yöntemi ve amaç yönetimi.
15.Hafta: Yöneylem araştırması teknikleri, Reklam ödeneğinin reklam ortamları arasında bölüştürülmesi konusunun niteliği ve önemi. Reklam ortamı seçimi.
16.Hafta: Reklam ödeneğinin reklam ortamları arasında bölüştürülmesinin kurumsal açıklanması.Reklam ortamı seçiminden dikkat edilmesi gereken etmenler.
17. Hafta: SINAV
18: Hafta: Reklam ortamı seçimi problemine uygulanabilecek kantitaif teklifler.
19. Hafta: Doğrusal programlama ve parametrik programlamanın probleme uygulanması.
20.Hafta: Artış analiz tekniklerinin probleme uygulanması.
21.Hafta: Dinamik proglamanın probleme uygulanması.
22.Hafta: Similasyonun probleme uygulanması.
23.Hafta: The Young Rubican Modeli.
24.Hafta: Reklam etkinliğinin ölçülmesi.
25.Hafta: Konunun önemi ve karşılaşılan güçlükler.
26.Hafta: Reklam etkinliğinin ölçülmesinde karşılaşılan güçlükler.
27.Hafta: Reklam ekinliğinin ölçülmesi için reklam amaçlarının belirlenmesinin önemi.
28.Hafta: Reklam etkinliğinin ölçülmesinde temel yaklaşımlar.
29.Hafta: Reklamın satış etkisi.
30.Hafta: Reklamın heberleşme etkisi.
31.Hafta: Reklamın satış etkinin ölçülmesi. Reklamın kapsam ve tesirinin ölçülmesi. Reklamın haberleşme etkisinin ölçülmesi. Hatırlamanın ölçülmesi. Reklamın tüketicilerin tutumlarına olan etkisinin ölçülmesi.
32.Hafta: Bitirme sınavı yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Başarı gösteren öğrencilere kurs bitirme belgesi verilir.


Eğitmen Bilgi

Ayrıca belirtilecektir.

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. To manage all your collections, click on the Content Manager button in the Add panel on the left.

Ayrıca belirtilecektir.
bottom of page