Reklam ve Reklamcılık

Fiyat

1100 TL/Aylık

Kurs Süresi

Haftada 6 saat x 32 hafta=192 saat/8 ay

Kurs Hakkında

1. Hafta: Reklamın tanımı, tarihçesi, yarar ve sakıncaları.Reklam fonksiyonları.
2.Hafta: Reklam ortamları ve reklamın sınıflandırılması.
3.Hafta: Firmalar niçin reklam yapar? Reklamın satışlar üzerindeki etkisi, fiyat rekabetine karşı reklam.Reklam ve firma büyüklüğü.
4.Hafta: Planlı ekonomilerde reklam. Reklam ve haberleşme endüstirisi.
5.Hafta: Reklam ve tüketici egemenliği.Reklam ve iktisadi büyüme.Reklam yöneticisinin sosyal sorumluluğu.
6.Hafta: Reklam fırsatının araştırılması. Reklam planının hazırlanması, koordinasyon ve yararları.
7.Hafta: Reklam öncesi araştırmalar, satın alma güdüleri araştırma (Motivasyon Research)
8.Hafta:Reklam mesajının içeriği tayin etme araştırmaları (Copy Research)
9.Hafta: Sınav, yazılı ve sözlü olarak yapılacak.
10.Hafta: Reklam ortamı araştırması (Media Reseacrh) Reklam sonrası araştırmalar ve -ya satış araştırmaları.
11.Hafta: Reklam harcamalarının niteliği ve bütçelenmesi gereği, optimum reklam harcamalarının belirlenmesinin önemi ve karşılaşılan güçlükler.
12.Hafta: Optimum reklam harcamasının belirlenmesinde alternatif yöntemler. Marjinal ele alış yöntemi ve gelişi güzel keyfe ele alış yöntemi.
13.Hafta: Satışların yüzdesi yöntemi, birim başına sabit miktar yöntemi ve mali yeteneklerin tam kullanılması yöntemi.
14.Hafta: Rekabet göstergesi yöntemi, yatırım karlılığı yöntemi ve amaç yönetimi.
15.Hafta: Yöneylem araştırması teknikleri, Reklam ödeneğinin reklam ortamları arasında bölüştürülmesi konusunun niteliği ve önemi. Reklam ortamı seçimi.
16.Hafta: Reklam ödeneğinin reklam ortamları arasında bölüştürülmesinin kurumsal açıklanması.Reklam ortamı seçiminden dikkat edilmesi gereken etmenler.
17. Hafta: SINAV
18: Hafta: Reklam ortamı seçimi problemine uygulanabilecek kantitaif teklifler.
19. Hafta: Doğrusal programlama ve parametrik programlamanın probleme uygulanması.
20.Hafta: Artış analiz tekniklerinin probleme uygulanması.
21.Hafta: Dinamik proglamanın probleme uygulanması.
22.Hafta: Similasyonun probleme uygulanması.
23.Hafta: The Young Rubican Modeli.
24.Hafta: Reklam etkinliğinin ölçülmesi.
25.Hafta: Konunun önemi ve karşılaşılan güçlükler.
26.Hafta: Reklam etkinliğinin ölçülmesinde karşılaşılan güçlükler.
27.Hafta: Reklam ekinliğinin ölçülmesi için reklam amaçlarının belirlenmesinin önemi.
28.Hafta: Reklam etkinliğinin ölçülmesinde temel yaklaşımlar.
29.Hafta: Reklamın satış etkisi.
30.Hafta: Reklamın heberleşme etkisi.
31.Hafta: Reklamın satış etkinin ölçülmesi. Reklamın kapsam ve tesirinin ölçülmesi. Reklamın haberleşme etkisinin ölçülmesi. Hatırlamanın ölçülmesi. Reklamın tüketicilerin tutumlarına olan etkisinin ölçülmesi.
32.Hafta: Bitirme sınavı yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Başarı gösteren öğrencilere kurs bitirme belgesi verilir.


Eğitmen Bilgi

Ayrıca belirtilecektir.

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. To manage all your collections, click on the Content Manager button in the Add panel on the left.

Ayrıca belirtilecektir.