top of page

Pazarlama Yönetimi

Fiyat

500 TL/Aylık

Kurs Süresi

Haftada 6saat x 12 hafta=72 saat/3 ay

Kurs Hakkında

1.Hafta: Pazarlamanın tanımı, eylemleri ve pazarlama karması kavramı.
2.Hafta: Pazarlama Yönetimi, yönetim kavramları, çevre koşulları ve pazarlama sistemleri.
3.Hafta: Pazar kavramı, türleri, hedef pazar seçimi ve pazar bölümleri.
4.Hafta: Tüketicilerin satın alma davranışları, örgütsel pazarlar ve satınalma davranışları, uluslararası pazarlar.
5.Hafta: Mal kavramı, malların ve hizmetlerin sınıflandırılması, mal karması kavramı, yeni mal kavramı, moda, malın yaşam süreci, yeni mal geliştirme yöntemi ve mal konumlandırma, malın türlü nitelikleri, özet, kaynaklar ve sorular.
6.Hafta: Dağıtım kanalı kavramı, aracı pazarlama işletmeleri, dağıtım kanalının çeşitleri, dağıtım kanallarında bütünleşme, dağıtım kanalında yapılan eylemler, aracıların ve dağıtım kanalının önemi, dağıtım kanalında çatışma, dağıtım kanalının seçimi, fiziksel dağıtım, toptancılık ve perakendicilik.
7.Hafta: Fiyatın önemi, fiyatlandırmada göz önünde tutulacak etmenler, fiyatlama yönetemleri, fiyat değişiklikleri ve karşı tepkiler, fiyat politikaları ve fiyatlama süreci.
8.Hafta: Satış çabaları kavramı, satış çabalarının turları, satış çabalarının amacı ve satış çabası yönteminin seçimi.
9.Hafta: İletişim kavramı ve pazarlama, satış çabaları karması.
10.Hafta: Kampanya kavramı, satışlar kar ilişkileri, satış çabaları için harcamanın saptanması ve kişisel satış.
11.Hafta: Reklam, öteki satış çabaları, pazarlama planı, örgütlenme, planın uygulanması ve kontrol.
12.Hafta: Satışlarımızı nasıl arttırabilir ve satış sonrası hizmet.

Eğitmen Bilgi

Ayrıca belirtilecektir

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. To manage all your collections, click on the Content Manager button in the Add panel on the left.

Ayrıca belirtilecektir
bottom of page