top of page

Kamu Maliyesi

Fiyat

0

Kurs Süresi

Haftada 6 saat x 12 hafta=72 saat/3 ay

Kurs Hakkında

1.Hafta: Ekonomik sorun, Devletin ekonomideki rolü, Devlet faaliyetlerinin optimal düzeyi ve kamusal mal hizmetleri.
2.Hafta: Kamu harcamalarının tanımı, kapsamı ve sınıflandırlması.
3.Hafta: Bütçe işlevleri ve ilkeleri, bütçeleme sistemleri ve bütçe süreci.
4.Hafta: Kamu harcamalarının finansmanı ve kamu gelirleri.
5. Hafta: Vergileme ilkeleri niteliği gelişmesi, vergide adalet ilkesi ve vergilerin sınıflandırılması.
6.Hafta: Vergi Yükü, vergisi baskısı ve yansıma, vergisi sistemleri ve gelir vergisi.
7.Hafta: Kurumlar vergisi ve servet vergileri.
8.Hafta: Harcamalar üzerinden alınan vergiler ve kamu borçları.
9.Hafta: Kamu iktisadi teşebbüsleri.
10.Hafta: Mahalli idareler maliyesi
11.Hafta: Maliye politikasına giriş ve maliye politikasına çeşitli yaklaşımlar.
12.Hafta: Maliye politikası ile ilgili gelir ilişkisi.Enflasyon ile mücaldelede maliye politikası.

Eğitmen Bilgi

bottom of page