top of page

İktisadi Analiz

Fiyat

0

Kurs Süresi

Haftada 6saat x 13hafta=78 saat

Kurs Hakkında

1.Hafta: İktisadi analizin konusu ve yöntemi, yararlanılan teknikler, ve iktisadi analizin yöntemler.
Tüketim kuramına giriş; ihtiyaç ve tüketici tercihleri, fayda fonksiyonu, fayda kavramının kuramsal gelişimi, fayda, toplam fayda ve marjinal fayda kavramlarının sayısalcı ve sıralayıcı yaklaşımlara geometrik incelenmesi.
2.Hafta: Tüketici dengesi; Farksızlık eğrileri ve özellikleri, bütçe kısıtı ve tüketici dengesindeki değişiklikler.
3.Hafta: Pazar talebinin özellikleri ve üretim kuramına giriş.
4.Hafta: Üretimde en iyi girdi birleşiminin belirlenmesi ve maliyet kuramı.
5.Hafta: Tam rekabet ve monopol piyasasında firma dengesi ve Aksak rekabet piyasalarında firma kuramı.
6.Hafta: Girdi piyasalarında girdi istihdamı, genel denge refah iktisadi kuramı ve milli gelir analizine giriş.
7.Hafta: Modern gelir kuramına giriş ve modern tüketim fonksiyonları.
8.Hafta: Sermaye ve yatırım, Devlet dış sektör ve milli gelir.
9.Hafta: Klasik sistem ve para arzı ve talebi.
10.Hafta: Para, faiz, üretim ve milli gelir dengesi, toplam talep noksan istihdam ve ekonomik dengesizlik keynes ve pigdu etkileri.
11.Hafta: Enflasyon ve Konjoktür kuramı.
12.Hafta: Makro İktisadi politikalar.
13.Hafta: Ünitelerin tekrarı ve özeti.

Eğitmen Bilgi

bottom of page